is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAR HULP NOQDIG IS.

moed, dat zij zich aanmeldde; bij de eerste bewerk ug, de vorige week, was zij flauw gevallen.

Achter haar aan kwam een aardig klein dmg, dat begeerig naar het zoutbadje keek, dat haar goed deed. 7.oo gaat het voort, dag in dag uit, in al de Barmhartigheidsposten, die het Leger des Heils in Nederland heeft.

DE KINDEREN.

Wat het Reddingswerk betreft hebben wij reden tot dankbaarheid. Heerlijke verrassingen zijn somtijds in dezen arbeid ons deel. De Kinderhuizen te Naarden en te Maarssen zijn een bron van vreugde voor ons, evenals het Herstellingsoord te Berg en Dal. Als u soms contribuanten voor ons kunt winnen voor het Jongenshuis, zouden „Vader en Moeder" van het huis te Maarssen héél dankbaar zijn. Er is zooveel noodig voor een troep'e gezonde jongens! Er zijn er thans zoowat twintig!

Van kinderen gesproken! In verband met de nieuwe Kinderwetten heeft ook het Leger des Heils thans de noodige stappen gedaan om door de Regeering belast te