is toegevoegd aan uw favorieten.

Wenken voor jong Bekeerden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e één het plan heeft om naar Parijs en de ander om naar Stockholm te reizen, overeen kwamen elkaar te vergezellen, zouden zij niet even dwaas handelen als gij, die op reis naar den hemel zijt, overeen kwaamt daarheen te gaan in gezelschap van iemand, wiens of wier einddoel de verdoemenis is? Twee personen die naar tegenovergestelde richting reizen, kunnen elkander niet vergezellen.

Ga nergens heen, waaruwmedgezel, Jezus, tegenwerpingen maakt, met u te gaan. Doe niets, waarover gij Zijn zegen niet kunt vragen. Staat gij in twijfel, of het een of ander verkeerd is te doen, zoo vraag uzelve af : is het verkeerd het na te laten ? En is het dat niet, zoo kies het laatste, dan zijt gij zeker.

Wees altijd werkzaam voor Jezus, want werkzaamheid bevordert de gezondheid en belet vele gelegenheden tot zonde.

Zoek zoo dikwijls gij kunx met onbekenden te spreken, schrijf aan hen, met wie gij niet spreken kunt en bid voor hen, tot wien gij niet schrijven kunt.

Als gij uw omgeving niet voor Jezus winnen kunt, loopt gij groot gevaar door haar voor de wereld gewonnen te worden en dat, als gij u schaamt om in een gezelschap van uw God te spreken, zij zich niet zullen schamen van hunne afgoden te spreken. . , Bedroef den Heiligen Geest niet door zot geklap of gekkernij, welke niet betamen (Ef. 4 : 29, 30 ; .5:4). Lichtzinnige scherts wordt, treurig genoeg, door jonge menschen zelden voor zonde gehouden, evenals gierigheid en laster door de ouderen.