is toegevoegd aan uw favorieten.

Praktische godsdienst en gezonde liefdadigheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is wat het Maatschappelijk Werk doet en met dat doel bestaan de verschillende inrichtingen. Naast hetgeen reeds bestaat, zal straks een Tehuis voor Ontslagen Gevangenen zijn verrezen, waar ongelukkigen, zoodra zij de gevangenis verlaten een thuis zullen vinden en weer op de been zullen worden geholpen; terwijl een groot goedkoop volks-logement met daaraan verbonden gaarkeuken en toevlucht reeds te Rotterdam in orde wordt gebracht.

En nu de strekking van dit boekje. Het is een verzoek, een bede om hulp en steun voor de instandhouding en uitbreiding van dit werk. 't Is waar, reeds veel wordt gevraagd voor allerlei doeleinden, j Maar de nooden der ongelukkigen in het land blijven groot en deze zullen toch zeker niet achterstaan in uwe overweging, 't Is dan ook met vrijmoedigheid, dat we een beroep doen op uwe hulpvaardigheid en we vertrouwen op eene bijdrage wel te mogen rekenen. De winter nadert snel en met den winter zullen de verzoeken om hulp, die nu reeds zeer vele zijn, nog aanmerkelijk meerder worden en door u daartoe instaat gesteld, hopen wij met Gods hulp aan die verzoeken te voldoen.

Vriendelijk verzoeken wij u op bijgaand inteekenbiljet het bedrag uwer bijdrage in te vullen en dat biljet met de bijdrage in te sluiten in bijgaande enveloppe, die door een persoon, voorzien van een volmacht, zal worden teruggehaald. Giften kunnen ook direct worden gezonden aan:

Kommandant U. COSANDEY,

Damstraat 20,

Amsterdam.