is toegevoegd aan uw favorieten.

Verlossing van de zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem over. Wij leven niet meer ons zeiven, maar wij blijven in Hem en Hij in ons. Hij werkt in ons het willen en het volbrengen naar Zijn welbehagen, en wij zijn stille".

Naar de Vrijheid.

De zalige mogelijkheid van zulk een leven ging als eene openbaring voor mijn geest op, maar de gedachte was mij nog te nieuw, en te wonderlijk dan dat ik ze kon bevatten. Ik had mij nooit voorgesteld dat Christus zulk een Heiland was, als mij nu beschreven werd. Ik wist bij ondervinding, dat Hij mij het leven als eene vrije gave had gegeven, zonder dat ik van mijne zijde iets anders had kunnen doen dan gelooven en aannemen. Maar dat Hij nu op dezelfde wijze mijn leven voor mij wilde leven, zonder dat ik in staat was iets anders te doen, dan gedurig weer te gelooven en aan te nemen, dit overtiof

mijne stoutste verbeelding.

Ik had geleerd voor de- vergeving mijner zonden tot Hem op te zien; maar de overwinning dier zonden was, meende ik, mijnwerk. Ik