is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEORGE MULLER VAN BRISTOL1).

De merkwaardige man, ook in ons land geen onbekende, is te Bristol overleden.

Hij was in 1805 bij Halberstadt2) geboren, en na een vrij stormacbtige jeugd, op een Zwitsersche reis, waar hij een bidstond bijwoonde, in 1826 Evangelist geworden. Drie jaar later vertrok hij naar Londen, waar hij voor de inwendige zending optrad en vestigde zich later te Bristol, in welke stad hij in 1835 een weeshuis stichtte. De gelden voor dat doel en voor de verspreiding van bijbels en traktaatjes, wist hij bijeen te krijgen geheel uit vrijwillige bijdragen, waarop hij als zeker rekende en die hoe laag de kas ook daalde, toch steeds hem toevloeiden.

In 1895 — toen hij 90 jaar oud werd — verklaarde hij in de 60 voorafgaande jaren op het geloovig gebed te zamen 1373318 P. St.3)

') Stad ia Engeland z.w. met 165000 inwoners, heeft een groote zeehaven. — 2) Stad in het Distrikt Maagdenburg (Pruisen). — 8) Een Pond Sterling, Souverein of guinje heeft de waarde van f 12.