is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65 Sh. 2V2 m (hij hield van alles getrouw boek) te hebben ontvangen. Daarvan had hij dus zijn weeshuis onderhouden, honderdduizenden bijbels en stichtelijke blaadjes verspreid en 120000 kinderen onderwijs laten geven. Van 1875—83 maakte hij reizen door Europa en bezocht tevens Noord-Amerika, Klein-Azië en Syrië, overal predikende voor het goede doel. In die jaren trad hij 24C0 maal op en legde hij 60000 mijlen af. In 1892 — 86 jaar oud"— bezocht hij nogmaals het vasteland.

Hij was een zeer eenvoudig en kalm man, die steeds het grootste deel van zijn eigen inkomen aan zijne stichtingen schonk, en door zijn persoonlijk optreden en onverstoorbaar vertrouwen steeds de middelen voor dezelve wist te verkrijgen. Tot zijn 90 jaar preekte hij eiken Zondag tweemalen en dan nog vaak op andere dagen.

De Engelsche bladen wijdden lange artikelen aan dezen weldoener, wiens arbeid zal worden voortgezet door James Wright, die met zijne eenige dochter gehuwd is.

Prot. Ü Br ah. Weekblad 19 III '98.

De groote philantroop George Müller, over wien wij reeds meermalen een en ander mededeelden, de Stichter en beheerder der groote Wees-Inrigting te Bristol, is op ruim 90 jarigen leeftijd aldaar overleden.

De Zeeuw 15 III '98. :