is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

George Muller, de Profeet van Bristol is in Engeland overleden in den ouderdom van 92 jaar.

Hij was een tegenstander van collecten, en op het geloovig gebed bestuurde hij de gestichten met talrijke weezen en zijn uitgebreid werk onder de zending. De belangrijke som van f 17000000 is hem toegevloeid door gaven en giften en door hem uitgegeven en besteed voor het nuttig doel van zijn streven.

Het geloof grondvestte zijn vertrouwen op de woorden van Mattheus VT : 33 en 34 —Maar zoekt eerst het koningrijk Gods en zijne gereqtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Een arbeider is zijn loon en zijn voedsel waardig (Mattheus X : 10; Lukas X : 7).

Hij stichtte scholen, waar 125000 leerlingen onderwijs ontvingen. Hij was met vrucht werkzaam in Groot-Brittanje, op het vasteland van Europa, tot zelfs in Azië. Door zijne bemiddeling werden er verspreid 275000 Bijbels, 1426500 Nieuw-Testamenten, 218000 Evangeliën, 21000 Psalmboeken. Voor de zending gaf hij uit ƒ 3060000. Gedurende een arbeid van 55 jaren verzond hij 10650C000 christelijke geschriften over de geheele aarde. Zijne uitgebreide briefwisseling is onnoembaar, en zijne geschriften zijn talrijk.