is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den naam van den Heere Jezus!

Hiermede wensch ik den lezer eenige wenken te geven, naar aanleiding van een paar Schriftuurplaatsen uit Gods Woord; niet alleen omdat ik heb bevonden, dat daarop weinig acht wordt gegeven door christenen; maar ook, omdat ik derzei ver uitnemendheid in minder of meerder mate door ondervinding heb leeren kennen, en daarom verlang, dat mijne medegeloovigen met mij mogen deelen in den zegen, welken ik daarvan heb genoten.

In Mattheus VI: 19—21 lezen wij: Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven m stelen; maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Waarde lezer! wees opmerkzaam bij de volgende punten over dit gedeelte van het Goddelijk getuigenis.

Die hier spreekt, is de Heere Jezus, onze Heer en Meester, en dan leert Hij als de