is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomstig deze vermelde waarheden, dat ik daardoor het voordeel van 's hemels zegen overvloedig ondervonden heb. Zelfs in tijdelijke zaken is mij dit geloovig vertrouwen steeds tot voorspoed geweest, en ondervond ik ruimschoots de waarheid der beloften, welke wij beschreven vinden in 2 Cor. IX : 6 en Lukas VI: 38. Door de ondervinding heb ik zulks leeren ervaren. Maar toch moet ik met beschaming erkennen, dat ik ook hierin niet genoeg heb gedaan naar gelang van het voorschrift. Doch het is mijn ernstig voornemen om met Gods hulp voortaan deze leerrijke les allengskens meer te beoefenen, waar ik voorheen zoo veel zegen ervaren mogt, door het behartigen van Bijbelsche waarheden. Dan ben ik verzekerd, wanneer ik zal gekomen zijn aan het einde van mijn aardsche loopbaan, en als de Heere Jezus mij zal oproepen uit den tijd dezer vreemdelingschap van het leven, dat ik dan geen spijt zal hebben van mijn handelen. Ook weet ik, wanneer het den Heere behagen zal, om mij weg te nemen voor mijn lieve kind 1), dat de Heere dan goed voor haar zorgen zal, en zal bewijzen, dat er een betere voorraad voor haar is weggelegd, dan haar vader voor haar kon hebben bezorgd, als hij had getracht om

*) Air. Müller, sedert overleden, had slechts een eenige dochter.