is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelooven en wankelmoedig twijfelt aan uw eigen toestand, omdat gij niet verzekerd zijt van uwe zaligheid. Doch ook de geloovige christen behoeft dagelijks nog versterking in het geloof, en hij behoort zich gedurig te beproeven, onder biddend opzien tot God, of hij vast staat in het geloof 1). Ik wil u dus nog eenige vragen ter beantwoording voorstellen, welke voor u ook onder 's Heeren zegen kunnen nuttig zijn. God de Heere zegene dit om Zijns lieven Zoonswil, onzen Heere Jezus Christus a).

Waarde lezer! weldra zal de tijd ook voor u aanbreken, dat gij niet meer zult behoeven te zorgen voor een aardsch beroep, als gij aan het einde zult gekomen zijn van alle tijdelijke zorgen, en dus geene bezwaren u meer benaauwen, geen moeite, verdriet, smart, ramp noch krankheid u meer leed doen.

Maar zijt gij bereid voor de eeuwigheid? Alleen ware belangstelling doet mij u deze ernstige vraag voorleggen. Acht het gewigt niet ligtzinnig onnoodig voor uwe aandacht. Overdenk opmerkzaam het belang van uw heil. Het goede deel is de beste keuze, want een ding is noodig 8). Daarom is deze zaak van het voornaamste aanbelang; dus zijn alle andere dingen, hoezeer anders als pligten onze zorgen waard, hierbij vergeleken van ondergeschikt belang.

xj Hebreen XI. - 2) 1 Tim. II: 5. — 8) Luk. X : 42.