is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn pligt is Hem te prijzen l) Voor die lankmoedigheid,

voor Zijne gunstbewijzen2). En ben ik al versmaad,

Veracht van wereldsch volk, Van dankbaarheid 8) zij mij

het hart toch steeds ten tolk. God is mijn Vader, Hij wil altijd voor mij zorgen 4), Hij geeft mij 't daaglijksch brood, Voorziet voor nooddruft morgen; Hij weet wat men behoeft, 'k Vertrouw aan Hem mijn zorgen. En 'k mag op Zijn gena,

't verbond steeds veilig borgen. Gij wenscht mij toe geluk,

Het ongluk is mij vreemd, Al ben ik vaak alleen,

Ik ben met Hem vereend; Dus kan 'k gerust altijd

met God in vrede leven; Mijn naam staat in Zijn boek

Voor eeuwig opgeschreven 5j. Al wat Hij mij beschikt,

'tzij bitter, zuur of zoet6), Ik weet dat alles mij

ten beste dienen moet.

J) Psalm CL. - 2) Ps. LXVIII: 10. d. H. Gez. 65. - *) 1 Petrus V: 7. XXI: 27b. - •) Gez. XXI : 4.

— 8) Bér. wet

— 5) Openb.