is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal Hij hoorei); ftjÉ Mijn zonden Hem beleden,

Zoo zal Hij mijn gebed verhooren. Ootmoedig, needrig grijp ik

den zoom van Zijn kleed *), Dat Hij droeg bij Zijn wandlen op aarde; Door Zijn menschheid

gevoelt de Verlosser mijn leed2», Al heeft zelfs mijn boete geen waarde 8). Zijn gemeente is een met Hem,

Hij is 't Hoofd, wij zijn de leden 4), Als Herder roept Hij met Zijn stem 8),

De schapen om Hem na te treden. Mijn Schepper is de Weg,

de Waarheid en het Loven 6), De Middlaar wil gena,

geloof, hoop, liefde geven 7), Alles wat adem heeft love den Heer! 8) Drieëenig God U zij altoos eer! 9) Neen, mijn ziel zal niet vreezen Den dood als koning der verschrikking10j, Mijn hart door Zijn heil is genezen. Den duivel heb ik niet te ducbten, De hel kan ik in Zijn hoede ontvlugteo n) j 'kBen liever dorpelwacht

») Spr. XV : 33. — 2) Rom. XI : 26. — 8j Jes. LXIV : 6. — *) Evang. Gez. CXLVII: 3, CLXXXIV : 3. 5) Joh. X: 3. — 6) Joh. XIV : 6. — 7) 1 Tim. H : 5. — 8) Ps. CL: 6. — 9) Avondzang vers 7. — io) Jub. XVIIL 14; Ps. LV : 5. — «) Ps. XVI : 10.