is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be Bol van Evangelist voor Bunjans Christen, de Pelgrim op Reis naar de Eeuwigheid, als een Evangelische Eeispas voor den christen naar het Koningrijk der hemelen.

Een Plaat met zinnebeeldige voorstellingen ên uitgebreiden tekst uit Bijbelsche bron.

Prijs IÉ

Uitgegeven tot voordeel van het BestedelingArmhuis te Bhenen.

De Eeispas is bewerkt naar eene van Krummachers Leerredenen over Elia door Ds. A. van Schelven Sr. en werd ter verspreiding in steendruk uitgereikt door den Onderwijzer L. W. Hasselman Hz.

Een zilverling kan een vruchtbare zaadkorrel zijn op den levensweg, en het pand voor de gave ontvangen, zij een gids bij den overgang der Eeuwen. Des hemels zegen leert maaijen met den sikkel der barmhartigheid.

De Uitgever.

De ondergeteekende, voorzitter van het Bestuur van het Protestantsch Bestedelingen huis te Ehenen, verklaart zeer dringend aan te bevelen: de plaat wde Evangelische Eeispas" van den Heer W. J. van Nas; niet alleen omdat deze belangeloos de geheele opbrengst van die uitgave afstaat ten behoeve van bovengenoemde Stichting, maar ook omdat de inhoud