is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige opheldering omtrent de behandeling van het geloof en de geloovigen hierin vervat^ zal misschien niet overbodig zijn.

■ Op de vraag van een broeder in de bediening van het Evangelie j Maar wat is nu eigenlijk geloof? meen ik best te antwoorden met de woorden van de Heilige Schrift: Geloof is het aannemen van het goddelijk getuigenis, want die gelooft, heeft verzegeld dat God waarachtig is (Joh. Hl: 33).

Het beste en edelste, dat de mensch weet van de dingen dezer wereld en van het tegenwoordige leven, bestaat in gelooven, en °kan zonder geloof niet zijn '). Slechts door geloof weet de mensch, dat hij vader en moeder, broeder en zuster heeft, en alleen door geloof kan hij zoo gelukkig zijn, dat hij een vriend beeft, dien hij boezemvriend kan noemen. Niet anders dan door geloof bestaat er voor hem wetenschap, om de geschiedenis, vreemdelanden en volken, oude en nieuwe talen en ook tijdrekenkunde te kennen. Allerhande dingen, groote en kleine zaken, doen en laten, komen en gaan, handel en wandel, het verkeer en de omgang met anderen, dit alles berust op geloof en geschiedt door gelooven. De mensch leeft door het geloof, want hij eet en drinkt in hot geloof, en wordt door geloovig vertrouwen behoed voor de vrees van vergiftidne-

*) Hebreën XI.