is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De genade van onzen Heer Je7,us Christus en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen." 2 Cor. 13 : 13.

12. Wat is uw verplichting aan dezen grooten en goeden God?

Mijn plicht is, Hem aanhoudend en met al mijn macht lief te hebben, te aanbidden, te gehoorzamen en te dienen, en alles te doen wat ik kan, om te maken dat ieder ander dat ook doet.