is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af deeling 2. - JEZUS CHRISTUS IS GOD.

1 ÉÉ zegt, dat Jezus Christus /en Goddel«k persoon3 is: daarmede bedoelt gfc dat Hu God is. Hoe bewijst gij dit?

Uit den Bijbel.

0 wnt een Biibelsch bewijs geren waardoor rt* beTredilS St te'n opzichte yan dit belangruk onderwerp? t n n^A

1 Hii wordt op de meest onmiskenbare w«ze God genoemd op de volgende en andere plaatsen.

.Sterke God." Jes. 9: 6. "God boven allen." Rom 9 : 5. °De waarachtige God." 1 Job B . 20. De groote God." Titus 2 : 13. Zie ook: Joh. 1:1; Joh. 20 : 28'. Hand. 20 : 28; 2 Petr. 1: | 3 Noem een tweede Bijbel-bewijs op. 2 De krachten en eigenschappen die. alleen aan God toebehooren, worden ook aan Christus toe gekend.

1 Eeuwig bestaan.

In Jes 9: 6 wordt gezegd dat Hij: „de Vader

j&ftSfXmin den beginne bij God"