is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." Gen. 2 : 16. 17.

7. Was de zonde, die Adam beging, niet een zeer vreeselijke zonde?

Ja, daarin was de wortel van alle andere zonden.

„De zonde van het ongeloof; — zij wantrouwden God en geloofden in de leugen des duivels.

„De zoude der begeerlijkheid; — God had hun het vrije gebruik, van alle boomen toegestaan, uitgezonderd van één, en juist dien begeerden zij.

„De zonde der ondankbaarheid; — hoewel zij zoo veel van God hadden gekregen, waren zij ontevreden en ondankbaar.

„De zonde van hoogmoed; — zij wenschten gelijk te zijn aan God en onafhankelijk van Hem.

„De zonde van opstand tegen Gods gezag; hoewel God zelf hun een duidelijk bevel had gegeven, durfden zij tegen Hem opstaan en deden juist wat Hij hun bepaaldelijk verboden had te doen."

^8, Welke zijn de gevolgen van Adam's zonde geweest, voor zjjn nageslacht?

1. Wij hebben de vreugde van het Paradijs verloren.

2. Wij zijn allen ontaard geworden, dat wil zeggen, verstoken van Gods tegenwoordigheid en macht in onze ziel, en dat niet alleen, maar wij zijn ook van nature zondig geworden.

2