is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, eene ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.11 Jak. 5 ': 20.

„En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen." Mark. 16 . 15.