is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja- als hij oprecht berouw heeft, betreurt hij altijd zijn verkeerde handelingen. Hij is bedroefd en wenscnt, dat hij niet zoo schandelijk en ondankbaar gehandeld had tegenover zulk een liefderijk God.

5. Is een waarlijk berouwhebbende altijd bereid om de zonde op te geven?

Ja- zoo hij waarlijk berouw heeft, is hij altijd bereid, om onmiddellijk die daden, waarover hij berouw heeft, te verzaken en er voor eeuwig afstand van te doen. Als hij hiertoe niet bereid is, is hrj een huichelaar. Zuik berouw is nietsbeteekenend en nutteloos, dat niet spreekt \ „Met Gods hulp zal ik deze dingen nimmer meer doen."

6. Wat wordt verder nog onder berouw verstaan?

De mensch verlangt, dat God hem vergeve De gedachte aan vergeving is het, die ten grondslag ligt aan de geheeld zaak.

7. Kan een zondaar gered worden zonder eerst berouw gehad te hebben?

Onmogelijk. Als God den zondaar vergiffenis schonk zonder dat hij berouw had, zou hem dit bepaald kwaad doen, en hem verharden en aanmoedigen m de zonde.

Als een kind verkeerd doet, ongehoorzaam is, stil uit school wegblijft of iets dergelijks, zou zijn vader hem dan zoo maar vergeven zonder met een enkel woord over zijn zonde te spreken? Natuurlijk niet.