is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigd^worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelgk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt." Hand. 13 : 38, 39.

4. Als God iemand de zonden vergeeft, vergeeft Hij ze dan alle opeens?

Alle tegelijk. Het zou niet anders kunnen zijn. Een grondig berouw wordt gevolgd door een algeheele vergeving. De geschiedenis van den verloren zoon bewijst dit, als er nog een bewijs toe noodig is. (Lak. 15.) :M

„Ik, Ik ben het, die nwe overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet." Jes. 43 t 25.

„Barmhartig en genadig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid." Ps. 103 : 8.

5. Welke zijn de voorwaarden tot rechtvaardigmaking van een zondaar voor God?

Berouw en geloof.

6. Welke is de grond of de reden van de verlossing des zondaars l

De liefde des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, zooals deze zich openbaart in de gave, het lijden en sterven van Jezus Christus.

7. Ligt de grond van de redding des zondaars meer in Jezus Christus dan in den Vader?

5