is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. In den volkomen geheiligclen toestand is hii zonder zonde.

13. Onderwast het Leger wat men verstaat onder de leerstelling der zondelooze volmaaktheid?

Zekerlijk niet! <;]$f,$

14. Wat is zondelooze volmaaktheid?

Zulk een. staat als die van Adam vóór den val, waarin hij, een volmaakt schepsel zijnde, in staat gesteld was urn volmaakt gehoorzaam te zijn aan ae volmaakte wet Gods.

15. Is het mogeiyk tot zondelooze volmaaktheid te geraken in dit leven?

Neen! een onvolmaakt schepsel kan niet volmaakt gehoorzaam zijn aan een volmaakte wet, en de mensch, onvolmaakt zijnd3 naar lichaam en ziel beide, is eenvoudig onbekwaam om Gods heilige wet te houden. °

10. Eischt God gehoorzaamheid aan een wet waarvan Hij weet, dat het volslagen onmogelijk is! die te houden? v '

Neen; wij kunnen ons geen liefderijk wezen voorstellen, dat het onmogelijke van ons eischt, en ons daarna veroordeelt om het niet volbrengen daarvan Zrjn dienst is een redelijke dienst en Zijne geboden zijn met zwaar. (1 Joh. 5:3; Rom. 12-1)