is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jvpp mwuh, jlxi: u. Lu i

help hen. Geef hun teksten en verklaar die, help hen door beelden en liederen, en toon bovenal dat ge sympathie voor hen gevoelt. Laat hen overluid voor zichzelve bidden. Zing woorden, waarin geloof wordt uitgedrukt. Doe hen zien op het bloed en laat hen vertrouwen op den liefdevollen Christus'

den hVe0i^trhoeonm.Stierf- ^ ^ ^ te ^ |

rerae^dai Xdenl |g| Zijn' g MOet datt

2fc mwmer tot hen, dat zij gered zijn, zoo zij zulks zelf met denken. Als iemand gered wordt, zal God het hem wel openbaren; en dan zal hij niet van S^deahebben. §3 het hem Zegt. Maar moedig nm hi m V00rfc te £aan met zoeken; dring hem

tem*Cto w gaan eS ,met God alleen te handelen, en terug te komen. Schrijf zijn adres op; zorg dat hii oezocht wordt. Ga hem zelf na. J

wo9rdt7at h6bt gU Ver<,er te doen' als n« ^ered

ssi^n^r^-w eeJ' en zor°' dat alIe aanwezizigen u helpen, dit te doen.

oic°.:»^n wat zult ffö doen met uwen bekeerling, als gg hem gewonnen hebt?

Wanneer hij eerst een verloste geworden is vorm hem dan tot soldaat. Dat wil zeigen, laat hemTf

1. Terstond getuigenis afleggen van den zegen dien hij gevonden heeft. ° '