is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Neem zijn naam en zijn adres op voor het Leger.

3, Waak over hem en zorg voor hem, alsof hij een der uwen was en alsof gij rekenschap van hem zult moeten geven op den jongsten dag, wat zeer zeker van u geëischt zal worden.

11. Is het niet van belang, dat zondaren in den diepsten ernst zijn, alvorens ge hen nitnoodigt naar de zondaarsbank gaan l

Ja; zeker. Zeer noodlottig is het om iemand naar voren te brengen aan de zondaarsbank, wien het, voor zooverre wij het kunnen beoordeelen, niet werkelijk ernst is om gered te worden.

12, Is het niet evenzeer van belang, dat met de boetvaardigen op verstandige wijze gehandeld wordt, als zij aan de zondaarsbank komen ?

Ja. Laat diegenen onder u, die de meeste ondervinding hebben, met hen spreken. Spreek zelf tot hen, wanneer gij maar kunt. Wees nooit haastig, en laat hen zoo mogelijk nooit van u gaan, voordat zij voldoening gevonden hebben.