is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Afd. Bldz.

1. God 3

2. Jezus Christus is God 7

3. Hoe wij zondaars werden f 15

4. De Verlossing 22

5. De Omvang van het Verzoeningswerk 30

6. Het voltooide Werk van Christus 34

7. Uitverkiezing. 38

8. De Heilige Geest 52

9. Voorwaarden tot Verlossing. Berouw en

Geloof 59

10. Vergeving van Zonden ... 64

11. Bekeering 67

12. De twee Naturen 70

13. Verzekerdheid 78

14. Heiligmaking. Wat Heiligmaking is 82

15. „ Kan zij bereikt worden? ... 90

16. „ Zij kan bereikt worden ... 96

17. „ De Voorwaarden ... ... ... 101

18. „ Dito 105

19. „ Tegenwerpingen 115

20. „ De Vruchten 122

21. Afval... ... .... ... 126

22. Volharding der Heiligen ... ... 130

23. De Dood en het Hiernamaals 133

24. De Hel 137

25. De Bijbel 141

26. Het Recht der Vrouw om te Prediken 147

27. Menschen tot Verlossing brengen 150