is toegevoegd aan uw favorieten.

Broederschap met noodlijdenden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goed tehuis ^bworgeiTb^ ïaJÊts dfT5' G°^ hu'P

en liefde als van werkelijk! oudL hebbef ontv'gen teederheid

van S\et^effegned1indeniS ^ ^ de.er, of'schoon de bijzonderheden

NIEMANDS KINDJE.

over bu/gende overeen wlegfeTwa^n een zeefktóny3eddin^shuizen' voor' lag, vroeg ik : «Wiens kind is Hit ? : \ * ■ kindje van 3 of 4 maanden

woord! «Niemands kindie waar is dan H ls- memands kindje,» was het antnieisje; zij is alten inde' we^ld moeder?,. Dood; het is een klein

bestuur.» behoort niemand, uitgezonderd het Arm-

«Hef U?™ f' h-er? Verte' miJ' iets omtrent haar.»

«Ja zeker »" geschiedenis! zal ik u alles vertellen?,

tegen Tet dn? vanbeAugustufeSkwame^ep WaS' daar WCten W'J niets van' maar eenigen tijd moeder zou" worden naar dit^RpHH?nJV° r tehuis> die over opgenomen te worden luist nn ' Reddingshuis, met verzoek om

iemand op te neZ maarL LnHL °°fnbllk was het onmogelijk nog sturen zonder eenigé huln ne IV iV 6ePse' 200 niet vun de deur brachten haar bH ^de Barmhartf^ namen J*ar dus mede en

eenigen tijd bleef. Hier betnnnrlf •• • ,icieren m . dezelfde stad, waar zij de hulp haar in zulk een uur v™W zeer i|verig en zoo dankbaar voor te werken voor haar zelf en het kindie, Z'j Wenschte