is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf er veel uit geleerd voor mijn eigen zelfkennis en verootmoediging.

*

* *

Nog steeds ging de geldelijke beproeving door .... al zette het 5e jaar ook vriendelijker en hoopvoller in. 15 Nov. lees ik deze droeve klacht:

« Nu is alles op. Al wat ik van den Heer ontving » in deze 14 dagen, heb ik gebruikt om schulden af te » doen. Dezen morgen bestaat onze gansche schat in 8 fr. » — Dat zou genoeg zijn om den dag te beginnen. Maar » er moet een schoenmakersrekening betaald worden van «meer dan 25 fr. Heere God, help me.tIk kan alleen ». tot U vluchten, 't Is of God mij niet hoort. O, dat mijn » geloof niet bezwijke! Heere, help me. Ge weet hoe zwak » ik ben. Ik wensch Uw Naam te verheerlijken door op » U te vertrouwen, op U alleen. Vader, Gij zijt mijn rots» steen. Bij ü schuil ik. »

En om nu aan te toonen, dat Ds. de Jonge zelf opgeleid werd, en 't zich liet doen in de Hoogere Opleidingschool des gebeds en der geloofsbeproeving, laat ik tot leering voor ons allen die dit lezen, en zelf misschien deze diepten hebben door te maken, hier nog de leerzame aanteekening volgen, dato 22 Nov. 1884 :

« Deze gansche week stelde de Heer ons geloof op » zware proef. Zeer enkele giften kwamen in, en nog wel » zeer kleine. Maar de Heer gaf mij veel te genieten in » het vasthouden aan zijn beloften, die zoo goed zijn als » Hij zelf is. Twee dingen heb ik deze week geleerd, »n.l.: te verstaan de beletselen die er zijn, en waardoor »de Heer verhinderd wordt om de verhooring onzer » gebeden te doen ondervinden. De Heer leeft en Hij leeft » voor ons. —