is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar gewerkt voor kerk en maatschappij zoolang het dag was, zegen verspreid om zich heen, een lichtend spoor achtergelaten.

Laat mij eindigen met een woord van Ds. Laan, gesproken bij het graf: « Als wij zien wat tegenwoordig in de wereld ook door christenen geschiedt, dan zouden wij ons voor de menschheid gaan schamen en wanhopen aan de christenheid. Maar als wij zien op eenen man gelijk de overledene was, als wij zien wat Gods Geest en genade van een van nature zondig en zelfzuchtig schepsel maken kan, tot welk eene heerlijke schepping Hij hem kan vernieuwen, dan wanhopen wij niet aan de menschheid en twijfelen wij niet aan de kracht des Evangelies. >•

Ja waarlijk : uit God en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Zoo dan, niemand roeme op menschen; die roemt, roeme in den Heer. Hem alleen zij ook voor wat Hij in den overledene gaf de lof en de eere toegebracht.

F. Ch. GEERLING.

Joure, Dec. 1900.