is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom, weest getrouw en dankbaar! Laat ons zaaien en wij zullen maaien. Ja, laat ons zaaien het woord Gods. Weest mede-getuigen en brengt anderen meê, opdat zij bij dit heerlijke gaslicht het licht des Evangelies mogen hooren en tot het waarachtige Licht mogen worden gebracht. Laat ons zaaien, en God zal ons geven te maaien ; Zijn naam zal worden verheerlijkt en wij zullen er verblijd door zijn! —

*

♦ ♦

Twee leden der zangvereeniging zongen ten slotte nog een duet — getiteld :

SCHEIDEN.

(Duet.)

Als de zwaluw ons verlaat,

En der bloemen schoon vergaat;

Als de zoele zomerlucht,

Met den nachtegaal ontvlucht,

Vraagt het hart in diepe smart:

Zeg mij, duurt uw afzijn lang?

Scheiden, o scheiden valt mij zoo bang ! (bis.)

Als de zwaan naar 't zuiden wijkt,

Waar citroen en dadel prijkt,

Als de zon in 't westen zinkt,

't Avondrood nog kwijnend blinkt,

Vraagt het hart in diepe smart:

Zeg mij, duurt uw afzijn lang ?

Scheiden, o scheiden valt mij zoo bang ! (bis.)

Droevig harte! staak uw klacht,

U ook wordt eens rust gebracht!

Eens zal mij de toekomst biên.

Wat ik hier moet sterven zien.

Weg is dan elk aardsche smart,

'k Ben dan eeuwig bij den Heer,

Scheiden, neen scheiden is daar niet meer! (bis).

*

* *