is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. F. Geerling, pred. te de Joure in Friesland, zoon van den thans ontslapen architect, den oud-voorzitter des Bestuurs, sloot met een diep gevoelde dankzegging en bede.

Het koor zong ons den « Afscheidszegen » voor :

De genade van den Heer Jezus Christus,

En de liefde des Vaders,

En de gemeenschap des Heil'gen Geestes Zij met u allen, Amen!

Staande werd die door allen aangehoord; toen was het uur van heengaan gekomen, na de oplegging der

handen over de eerbiedig gestemde menigte.

*

* *

De offerbussen ontvingen nog menige vrijwillige gift, zelfs het goud ontbrak er niet in... Het « corps» speelde een inwijdings-avant-marsch met vollen trom, en naar hun beste krachten, en... dorstend naar water, hijgend naar frissche lucht, toch vol van al het goede dat we gehoord en van God ontvangen hadden, verlieten wij — ik spreek wel uit aller naam — de Kapel.

Het echte Schaerbeeksche publiek, dat bearbeid moet worden, was in 't middaguur grootendeels uit plaatsgebrek niet aanwezig. De inwijdingsure behoorde aan de « ingewijden » uit de verschillende kapellen... de avondevangelisatie behoorde meer aan het Schaerbeeksche publiek. De Kapel was 's avonds geheel gevuld, en, zooals dat gaat wie dat niet bijgewoond heeft, weet en verstaat daar niet van — af en aan komenden en gaanden, telkens onder de « luisteraars die blijven door». Dat wisseld af met troepjes en groepjes die eens even staan blijven, een kijkje nemen, korter of langer, al naar dat de toespraak hen boeit, de indruk machtig over hen is, het woord met teedere en verstandige geestes wij ding gesproken wordt, of ook — laat ons dit in aanmerking