is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wassende vloed maakte liet zand zuigachtig en bemoeilijkte zijn gang. Ten slotte kon hij voor- noch achterwaarts. Green seconde had hij te verliezen. De tanden op elkander klemmend tracht hij de steile rotsen te beklimmen. Hij scheurt er de graszoden af, maar blijft met handen en voeten werken om eenigen steun te vinden. Eindelijk gelukt het hem eeu vooruitstekenden steen te grijpen. Doodelijk vermoeid, hangt hij daar met gekneusde borst en stoot een feilen smartkreet uit.

De steen kruimelt af ... onder hem wast het water

steeds hooger.

Zijn hachelijke positie wordt opgemerkt m het dorp. Regan, de kustwachter, laat zich een touw om het middel binden en zakt zoo langs de rots om den armen reiziger van een wissen dood te redden.

Dat gelukt hem. Beiden komen behouden boven en worden met groot gejuich ontvangen.

B. De Reddingsboot.

7 platen.

Een heer is in gesprek met een zeeman over ruw weer en holle zee. De heer vraagt hem of hij wel eens met ruwer weer, dan het op dat oogenblik is, met de reddingsboot uit geweest is. Daarop vertelt de zeeman van een tocht dien hij het vorige jaar maakte, toen het schip, de Royal Helen geheeten, in nood verkeerde, ,,'t Was weer, waarbij alleen ongetrouwde zeelui het waagden plaats te nemen in de reddingsboot. Ik zat bij mijn stervende vrouw. Opeens werd de deur van mijn hut opengeworpen en vroeg men mij mee te gaan in de reddingsboot. Ik aarzelde.

Mijn vrouw was in haar laatste oogenblikken zeer bezig met onzen eenigen jongen, die, om een vergrijp in Londen, gevangenisstraf kreeg en dien we nooit weer zagen in het ouderlijk huis. Poen ze 111 n kameraden zag, fluisterde ze: „Ga, want iedere jongen die daarbuiten in nood is heeft een moeder!

Ik ging. Juist toen we bij het schip kwamen, ver-