is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Straks komt Roodkapje bij „grootmoeder" en we weten hoe het meisje verwonderd is over den grooten neus van deze „opoe". En als de wolf 'n greep doet, om ook het kind te „verslinden", wordt ze gered door een boschwachter, die bijtijds de hut genaderd is.

Dit verhaal, dat natuurlijk alleen voor de jeugd bestemd is, bedoelt te zijn een waarschuwing aan kinderen, om toch de ouderlijke geboden niet te overtreden.

En een 'handig verteller kan er een waarschuwing bij voegen voor een „wolf" die ook groot en klein verslindt.

26. De gelaarsde kat.

12 platen.

Eveneens het bekende sprookje van den molenaar met zijn drie zoons, aan den jongste waarvan hij bij zijn dood een kat naliet.

Maar de poes blijkt te kunnen spreken. Zij vraagt haar jongen baas om een reistasch en en paar mooie laarzen. Nu gaat poes er op uit, om konijnen te vangen en die aan den koning aan te bieden.

Eenigen tijd daarna gaat de poes met haar meester ergens baden op een oogenblik dat de koning met z'n dochters daar langs komt. Door een list weet het dier van den koning een mooi pak kleeren voor haar meester te krijgen.

In een volgend moment gaat poes naar een toovenaar in het bosch, die zich verandert in een leeuw, daarna in een muis, en dan . .. door de poes wordt opgegeten!

De „wonderlijke" poes vertelt nu alom, dat de toovenaar voortaan in een prinsen-gedaante zal verschijnen en verzendt uitnoodigingskaarten van den ... Markies van Carabas, onder welken naam ze den molenaarszoon bij de menschen aandient!

De Markies wordt aangesteld tot een van de eerste ministers; zoo kwam dus de molenaarszoon aan het Hof en trouwt eindelijk met de Prinses.

"Wat 'n poes al niet bewerken kan....