is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwen predikant. En sis hij in kennis komt met Marie, de dochter van den vorigen predikant, heeft hij, de zwerversjongen van voorheen, al spoedig eigen huis en haard.

34. Een gevaarlijke boodschap.

12 platen.

Twee kleine jongens worden door een drankzuchtige moeder uitgezonden om drank te halen. In de herberg denken ze vader te vinden — doch hij is er niet. Wel zijn er „vriendelijke" menschen, die Win laten drinken en hem bij de kachel laten komen, om zich eens te warmen. Óp de terugreis laat Wim, de oudste,

de flesch vallen, doch „gelukkig" nog niet stuk!

Nu moet Frits maar alleen loopen, en niet meer hand-in-hand met Wim. Doch in het gedrang blijft Frits achter, raakt zijn broer uit 't gezicht kwijt, en wordt dan bij het oversteken der straat overreden. Huilende wijst Wim den politieman, die Frits naar huis draagt, den weg. De ontboden dokter geeft weinig hoop; na een paar weken van lijden sterft het kind. En Wim zei: „dat kwam door die flesch!" En — zoo was het ook.

35. Alle winners.

12 platen.

Een jongmensch heeft trouwplannen — op zich zelf niet vreemd en ook niet verkeerd. Doch insteê van rustig den tijd te beiden en „te werken met eigene handen," wil hij den tijd verhaasten. Hij wil trachten door weddenschappen, ter gelegenheid van wedrennen met paarden, veel geld te verdienen. Doch dan heeft hij, voor den inzet, eerst heel veel geld noodig. Dat haalt de jonge man uit moeders gelddoosje. 's Avonds zou hij immers 't dubbele gewonnen hebben en 't dan aan moeder ruimschoots kunnen teruggeven! Doch hij is geen winnaar — hij verliest! Z'n eigen geld weg, het geld van Moeder weg — hij moet