is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. Eén enkel glaasje maar.

6 platen.

„Eén glaasje kan toch geen kwaad," zegt een jong meisje tot haar beminde. Maar de jonge man weigert. Hij weet: als hij één glas drinkt, zal de oude zucht hem weer overmeesteren.

„Eén glaasje maar!" Zoo zegt ze nog eens op haar

bruiloft. En de arme jongen bezwijkt vooral

als zij hem „lafaard" durft noemen.

Later zien we de bruid als jonge moeder, wachtende op haar man, dien zij verleid heeft en die nu een dronkaard is geworden. Straks wordt zijn lijk opgevischt. En op het kerkhof dwaalt de jonge vrouw met het kind op haar arm. Er is diepe smart in haar hart; de smart der zelfbeschuldiging.

39. Doop je brood in je eigen schotel.

5 platen.

De man, waarover 't in dit verhaal gaat, is een trouw bezoeker van de herberg „Werkmans Welvaren". En „tante Sanne", zoo noemen ze de waardin, vaart er wel bij. Op zekeren Zaterdagavond komt haar bekende klant, om een groot deel van zijn zuurverdiende geld in tante Sanne's laadje te brengen. Als hij afrekent, houdt hij nog vijf centen over. Daar wil hij een broodje voor koopen. Doch dat broodje is droog en zou beter smaken als hij het eens kon doopen in die vleeschpan, daar op 't vuur. Hij waagt het. Doch tante Sanne betrapt hem. „Doop je brood thuis in je eigen pan," snauwt ze hem toe. Dat woord zonk diep in 's mans ziel. En het was de prediking van verlossing voor deze man. Hij heeft, met G-ods hulp, gezorgd, dat hij spoedig weer z'n brood thuis in eigen schotel kon doopen.