is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig dat de toekomst voor juffrouw Grey verborgen is, want groote beproevingen wachten haar.

De zaak van den heer Mabbit is failliet, Grey is al zijn geld kwijt en staat zonder betrekking. Ze moeten nu hun vriendelijk huis verlaten en naar een nauwe steeg verhuizen. De kinderen worden op straat bespot met hun dronken vader, die steeds dieper zinkt.

Ontzettende tijden doorleeft het gezin in die vunzige steeg. Vooral de kinderen hebben veel te lijden door een bende jeugdige vagebonden, die daar onder aanvoering van een jongen, Tom geheeten, de buurt onveilig maakt.

Droef ook, dat de kinderen, die zulke goede dagen gekend hadden, nu de straat op moesten om wat te verdienen.

Roerend is daarbij het optreden van Jamie, het oudste zoontje, die op zekeren dag de herberg, waar vader altijd komt, binnenstapt en den kastelein verzoekt, vader toch geen drank meer te verkoopen ...

Een ontmoeting met een dronken vrouw, Tom's moeder, beweegt de jongens er toe, onder aanvoering van Jamie, „den kleinen kapitein", een onthoudersknapenbond op te richten.

Intusschen gaat James Grey voort op den weg naar het verderf. Het eene meubelstuk na het andere wordt verkocht; het kleinste kind sterft van ontbering; en ook Jamie sterft, na vreeselijk lijden. Hij sterft, juist als de beneden-verdieping van het huis in brand staat. Ze moeten vluchten. James neemt het lijkje van zijn jongen in de armen en gaat er mee heen .. . in een vlaag van delirium tremens. Juist den dag van de begrafenis heeft het delirium zijn hoogtepunt bereikt.

Daarna wordt de dronkaard ernstig ziek. Weken lang zweefde James op den rand van het graf. En met de ziekte komt het berouw, maar het komt niet, dan na weken van bittere wanhoop.

Langzaam herstelde James Grey. En hij wist, dat