is toegevoegd aan uw favorieten.

Verkorte tekst van de verhalen behoorende bij de lantaarnplaatjes van de Lantaarnplaatjesvereeniging, afd . van de Nederl. Vereeniging "Hoop der Toekomst"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90. De schoentjes van Flossie.

40 platen.

Eenige jongens wachten op hun predikant, die hun een boodschap overbrengt van een zekere juffrouw Edelhart. Die juffrouw wil een geheelonthoudersvereniging oprichten, waarmede Ds. Sedley maar matig ingenomen schijnt, zoodat hij de boodschap meer om de juffrouw dan om de zaak zelve overbrengt.

Na den stichtingsavond krijgen we dan de geschiedenissen van het volgende drietal: Tom, zoon en erfgenaam van den baron, neef van juffrouw Edelhart, Eduard Smit en Alex Rechtuit.

Tom is student, maar past niet zoo heel best op. Hij is de verloofde van de dochter van Ds. Sedley, de bekoorlijke Effie. Zijn ouders beklagen zich schriftelijk bij den dominee over het gedrag van hun zoon. De dominee onderhoudt hem daarover, maar dat heeft niet veel resultaat.

Tot een huwelijk tusschen hem en Effie komt het niet, want voor het zoo ver is, vindt Tom den dood, doordat hij dronken zijn paard niet weet te mennen.

Effie blijft achter met een gebroken hart, maar Ds. Sedley is door het ongeval wel wat anders over

geheelonthouding gaan denken.

* «>

Alex Rechtuit, die geheelonthouder werd, en zijn vriend Eduard Smit, die van geheelonthouding niet wilde weten, trouwden op één dag in dezelfde dorpskerk. Hunne vrouwen, Marie en Anna, waren vriendinnen.

Beide paren gaan naar Londen en verliezen daar elkander uit het oog. Jaren gaan voorbij.

't Huisgezin van Rechtuit leeren we als een gelukkie kennen.

Op zekeren avond komt Alex thuis en vertelt aan zijn vrouw,dat hij meent z'n vroegere kameraad Eduard als een verloopen dronkaard gezien te hebben. Z'n vrouw meent dat hij er zich dan ook wel even van