is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe wordt ik rechtvaardig voor God?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan. De wet eischte voldoening, maar kon die niet geven. De wet zegt: „Als gij zondigt, dan moet ge sterven; want de bezoldiging der zonde is de dood." Nu kan de wet 't wel eischen, maar niet geven.

Ten einde hetgeen ons onmogelijk was, en der wet onmogelijk was, ons toch deelachtig te maken, heeft God Zijn Zoon gegeven, die ons in alles gelijk werd, uitgenomen: zonde te hebben. Gelijk het mogelijk bleek, dat één mensch zonde o.ver allen bracht, zoo is het volgens de wet van gelijkheid mogelijk, dat ook één mensch de zonde van allen wegneemt.

De zonde is een klove, die wij niet kunnen dempen, maar ook een berg, dien wij niet kunnen slechten. Nu is Christus tot zonde geworden, en heeft in Zijn persoon de zonde saamgevat en werd die berg zelf. Den zondedood stervende, daalde Hij in die klove neer, en dempte die. Zoo werd de zonde te niet gedaan, in Zijn priesterlijke bediening de zonde op zich nemende, en in Zijn offerdood de zonden wegdragende in die klove.

In Christus is nu de zonde opgeheven, te niet gedaan; de berg geslecht, de klove gedempt. Ziedaar de de weg uit uw val tot God. Deze weg is Christus zelf, die ons van God geworden is: wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. (1 Cor. 1 : 30)

Dit heeft God laten prediken (zie 2 Cor. 5:11—21).. Die deze prediking gelooft, wordt door God gerechtvaardigd.

Wij willen wat doen. Welnu. Dit is het werk dat wij moeten werken, zegt Jezus, dat wij gelooven in Hem, dien Hij gezonden heeft. Meer kunnen we niet, meer hoeven we niet. Dat hebben we te doen, en God rechtvaardigt ons.

Overleg nu ook.

Het rechtvaardigen is niet ons werk, maar Gods werk. Nu moet gij niet beoordeelen of dat te veel of te weinig is; want dan stelt gij u in Gods plaats. Gij hebt enkel te doen wat Hij zegt. Nu moet gij niet beoordeelen of dat wel rechtvaardig is, God heeft het