is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe wordt ik rechtvaardig voor God?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men bestelle aan den TentzendingsBoekhandel të FRANEKER:

S. D. GORDON — „Rustige gesprekken over de Wederkomst van onzen Heer."

Ds. URQUHART — „Wonderen der Profetie."

Bovenstaande werken zijn keurig gebonden en bevatten ieder plm. 20§ bladz. Prijs f 1.— per exempl.

Pastor E. MODERSOHN — „De Wapenrusting," prijs f 0,60.

STEEDS VOORRADIG

WANDTEKSTEN

IN GROOTE VERSCHEIDENHEID