is toegevoegd aan uw favorieten.

Het overwinnend Christendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^— 1*02. gjy

jhet ODenwmtenb giljristeubom.

uGaat henen in de geheele wereld, predikt het evangelie

allen Icreaturen." Mark. XVI : 15.

t/En ik zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Maar richt u op, en sta op uwe voeten: want hiertoe hen ik u verschenen, om u te stellen tot een' dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt, en in welke ik u nog zal verschijnen; verlossende n van dit volk, en van de heidenen, tot welke ik u nu zende, om hunne oogen te openen, en hen te bekeer en van de duisternis tot het licht, en van de macht des Satans tot God-, opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij." Hand. XXVI : 15—18.

Terwijl ik deze woorden las, kwam de volgende gedachte bij mij op. Als het ons toch eens mogelijk ware alle herinnering aan de geschiedenis van het christendom, sedert den Pinksterdag of ten minste sedert den tijd ons in de Handelingen beschreven, uit ons geheugen te bannen, en wij trachtten naar deze gegevens te bepalen, welke gebeurtenissen naar alle waarschijnlijkheid in de