is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zoo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het zelve vinden" (Math. 16 : 25) dat was een van zijn uitgangspunten. En wat wilde hij met deze boodschap? De toebereiding van de gemeente des Heeren opdat zij rijpe tot eene gemeente van overwinnaars op den dag van Jezus Christus. En wat was hem het geheim ter overwinning? Hij zegt: „Wilt gij een overwinnaar zijn, laat u dan vernieuwen naar den aard en de natuur van het Lam. Slechts hij, die door den aard van het Lam wordt overwonnen, kan op zijn beurt overwinnen. In Zijne heerlijkheid kan de Heer slechts met diegenen verbonden worden, die in dit leven zich met Hem als 't Lam lieten verbinden en Hem in Zijn knechtsgestalte gelijk wilden worden.

Onbeschrijflijk schoon, versterkend en bemoedigend sprak Stockmayer over het geloof en den geloofsweg, over het geloof zonder gevoel, over het gelooven zonder meer. Hoe onverbiddelijk streng kon hij echter ook alle ongeloof bestraffen, dat hem tegen kwam, openlijk of bedekt! Hoe verstond hij het om door de Schrift God en den Heiland te verheerlijken, om ons uit alle ongeloof en wantrouwen op te heffen en ons te brengen tot een leven van geloof en vertrouwen, doordien wij het woord uit de Schrift in Hebr. 2 : 13 „Ik zal mijn betrouwen op Hem stellen" tot ons levensmotto maken! „De Heer" zeide hij, „verlangt verder niets, dan dat wij in onze machteloosheid en ons bankroet tegenover Hem voor elke taak en elke plicht niets in ons, doch alles bij Hem zoeken; dat wij niet zelf de bron willen zijn, maar God tot de eenige bron maken, waaruit wij putten, en dat wij er ons in schikken steeds armer in ons zeiven te worden, om genoodzaakt te zijn bij elke taak ons vertrouwen in God te versterken en ons te oefenen in de waarheid: „Heer, Gij kunt niets van mij eischen, wat Gij