is toegevoegd aan uw favorieten.

Midden-Celebes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. De Godsdienstige voorstelling der Toradja's.

De Toradja's behooren tot de Animistische heidenen. Het Animisme leert men kennen uit het groote werk van Zend. Alb. C. Kruyt, »Het Animisme in den Indischen Archipek, of uit »Die Lebenskrafte des Evangeliums« door Dr. Joh. Warneck; of uit «Christendom en Animisme« door A. Winckel, dat een samenvatting is van de beide eerstgenoemde boeken, ten behoeve der zendings*studie* kringen. Ook het reeds meer aangehaalde werk van Dr. Adriani en Dr. Alb. C. Kruyt biedt een zeer belangrijk hoofdstuk over »de geestelijke en godsdienstige begrippen«. (I, bl. 245).

»De Indonesische volken, ook de Toradja's, hebben twee benamingen voor het woord »ziel«, en met deze twee namen duiden zij twee van elkaar verschillende zaken aan. De eene speelt alleen in dit leven op aarde een rol; zij komt zoowel onpersoonlijk voor als de levenskracht, welke de geheele natuur bezielt, als persoonlijk. De tweede ziel speelt alleen een rol in het leven na dit leven; de eerste verdwijnt dan en de tweede ziel treedt op als een aftreksel van den mensch zelf. De eerste ziel wordt ter onder* scheiding van de tweede »zielestof« genoemd. Zielestof is dus de geestelijke substantie, die den mensch bezielt ge* durende zijn leven op aarde. In haar onpersoonlijk karakter kan de mensch te weinig zielestof hebben; dan moet hij zielestof daaraan toevoegen, ontnomen aan menschen, dieren, planten en voorwerpen; in haar persoonlijk karakter wordt zij toegesproken en geleid. Na den dood des menschen be< zielt de zielestof weer een ander stuk der natuur. De ziel echter, die zich na den dood van den mensch afscheidt, leeft voort in een geestenland, dat gelijk is aan de aarde. Deze ziel sterft ook eenige malen en wordt dan ten slotte weer zielestof.«

Die onpersoonlijke zielestof heet bij de Toradja's tanoana, wat »menschje« beteekent. Door de kruin van het hoofd gaat de zielestof in en uit het lichaam. Ook door de ge* wrichten kan de zielestof dit doen, waarom deze in dagen van ziekte met bandjes worden omwonden om de zielestof het weggaan te verhinderen. Wanneer de zielestof het lichaam verlaat, wordt de mensch ziek. Evenzoo staat het niezen met het in* en uitgaan der zielestof door den neus in verband, wat aanleiding geeft om uit het niezen ver»