is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geweest, die alle menschen van gelijke waarde acht en even groot belang stelt in de aangelegenheden van den armen appelenventer en het kleine voddenraapstertje als van de menschen, die op troonen gezeten zijn en over de koninkrijken der aarde regeeren.

Meermalen is mij, terwijl ik nadacht of las over het leven van Generaal en Mrs. Booth, een gedeelte uit een van de bekende „Voordrachten" van Professor Henry Drummond in gedachte gekomen. Het staat in de m.i. mooiste voordracht, die in de witte boekjes te vinden is en is getiteld: „Pax Vobiscum". Het luidt aldus:

„Twee schilders maakten ieder een schilderij om hunne opvatting weer te geven van rust. De eerste koos voor zijn onderwerp een stil, eenzaam meer, tusschen de verre bergen. De tweede bracht een donderenden waterval op het doek met een nietig berkeboompje, dat zich henenboog over den schuimenden vloed; op een tak, die bijna binnen het bereik lag van het spattende water, zat een roodborstje op zijn nest. Het eerste was slechts bewegingloosheid; het laatste was rust. Want in rust liggen altijd twee elementen: kalmte en kracht; stilte en onstuimigheid; schepping en verwoesting; vreesachtigheid en onbevreesdheid".

HOOFDSTUK III De Staf en de Chef van den Staf

Het meest indrukwekkende oogenblik in het leven van een gewoon leger is dat, hetwelk onmiddellijk aan den veldslag voorafgaat, wanneer de soldaten, met de aanvoerders aan het hoofd, in aaneengesloten gelederen op den vijand inmarcheeren. Zelfs in een spiegelgevecht bij manoeuvrse