is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV

De lichte brigade

„Voorwaarts, de Lichte Brigade!

Eere haar dapperen aanval!

Eere de Lichte Brigade!"

Er is werk voor de vrouw in elk leger, op elk slagveld van eene wereld, die nog niet beschaafd genoeg is om bij het regelen harer geschillen de algemeene slachting van menschen te vermijden. Maar tot dusver zijn de vrouwen, voorzoover zij aandeel hadden in moderne oorlogen, nog niet tot op de vechtlinie doorgedrongen, en ik heb ook met vernomen, dat zelfs suffragettes den eisch stellen van opgeleid te mogen worden voor cavalerie, infanterie of fuseliers. Ook is er nog geen evenbeeld opgetreden van het oude Amazonen Corps, dat streed, waar het gevecht het heetst en de vijand

het sterkst was.

In het Leger des Heils is het anders. Zooals reeds gezegd

is, is de gelijkheid der beide sexen een van de trekken van

dit Leger. Iedere soldaat moet tegen den vijand optrekken

en de regels:

„Een heilig zwaard draagt elk van Gods soldaten, ^

Neem gij dan heden ook met bevend' hand het uwe .

passen in gelijke mate op mannen en vrouwen. Maar in dat deel van het vijandelijke kamp, waar de vijand zijn sterkste bolwerk heeft, en waar hij de listigste krijgsplannen en de wreedste wapenen bezigt, daar wordt een korps van vrouwen gestationeerd. Zij zijn de keurbende uit de vrouwen van het Leger en op haar speciaal verzoek is haar als post de plaats toegewezen, waar de vijand het moeilijkst te treffen is en waar de menigte slachtoffers een vreeslijker aanblik oplevert dan op eenig ander deel van het uitgestre t slagveld. Zulk een dapper korps vrijwilligers kan voorwaar