is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3600 gulden en daarmede kwam hij naar Europa terug om „het er eens goed van te nemen". Na achttien maanden had hij geen cent meer over; hij had gewoonten aangenomen, die het hem onmogelijk maakten werk te vinden. Dieper en dieper zonk hij; zijn toestand werd steeds wanhopiger. Eens werd hij 's nachts opgepikt door een officier van het Leger des Heils, die hem geheel haveloos, bibberend van koude en uitgehongerd op een bank in het Embankment vond zitten. Hij werd naar een der toevluchten gebracht, werd gevoed, gekleed en verzorgd; woorden van troost, liefde en hoop werden hem toegesproken. Hem, die door iedereen verlaten was, werd geleerd om weer vertrouwen te stellen in zijne medemenschen, en bovenal in dien God, dien deze Zijne soldaten trachtten te dienen. De soldaat der Koningin is nu een soldaat van Christus geworden, en in de Kweekschool kan men zien aan zijn vroolijken lach en trouwen dienst, dat hij later uitstekend voor den arbeid geschikt zal zijn.

Dan volgt er een Schot met het donkere type der Hooglanders, ernstig, langzaam en verstandig. Hij was vroeger aannemer, een man, dien het goed ging in de wereld; hij had uitstekende vooruitzichten en overvloed van werk, dat naar zijn zin was. Van uit zijn streng Calvinistisch tehuis ging hij voor zaken naar de Vereenigde Staten, en daar kwam hij in aanraking met het Heilsleger. Hij keerde weer terug als soldaat, tot ontsteltenis van zijne vrienden en magen. Niet lang duurde het, of hij had hunne tegenwerpingen en de verzoeking, om met zijne winstgevende zaak door te gaan, overwonnen en hij volgde de stem, die hem toeriep om alles te verlaten en te arbeiden voor Christus. Dat was enkele jaren geleden en het is duidelijk op zijn streng en rustig gelaat te lezen, dat hij zijn hart van de dingen der wereld heeft afgewend.

Opnieuw verandert het tooneel. Een beleefd en beschaafd vreemdeling, met vriendelijk gezicht en eigenaardig accent.