is toegevoegd aan uw favorieten.

Programma voor de muzikale demonstraties te houden door het Nationale Stafmuziekkorps Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met blij geschal klinkt .door 't heelal,

Dat Jezus komen zal!

O, dat nu ied're zondaar koom'

En aan Zijn voeten vall'!

Vergifï'nis biedt de Heer Aan elk! Zingt telkens weer:

„Het bloed van Jezus reinigt wit als sneeuw!"

7

Luister, mijn ziel, hoort gij dien krijgszang zwellen Voort, immer voort, langs 't gansche oorlogsveld? Zielvolle tonen, hoor hoe ze ons vertellen Van grooten strijd, tot zonde is neergeveld.

KOOR.

Voort, Heilssoldaten! strijdt, strijdt met moed,

En wint de wereld voor God door 't Vuur en Bloed!

Steeds gaan wij voort; elk zal ons zingen hooren: Kom, zondaar, kom! de Heiland noodt zoo teer!

En klinkt de echo hun er van in de ooren,

Dwalenden brengt het weder tot den Heer!

11

Ver, ver in 't rond, als 't raat'len van den donder,

Roepen wij luid van redding telkens weer.

Duizenden komen, en we aanschouwen 't wonder,

Dat zij zich buigen voor Uw macht, o Heer!

Verwinnaars straks, — schoon lang en zwaar was 't strijden. Xaakt blijder dag en vliedt der zonde macht.

Dan eindt de strijd om zondaars te bevrijden,

Als satans rijk ten onder is gebracht. ' *