is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uit de kern, van uit het middelpunt van hun wezen, uit te stralen, tot aan den buitensten omtrek van hun leven. Toen werd geheel hun bestaan al meer doorschijnend van 't nieuwe leven, dat uit God in hen was geboren.

Langs dezen weg, gaat de verhoogde Heer nog dagelijks voort, om het ideaal, dat Hij ons door woord en voorbeeld heeft nabij gebracht, in ons te verwerkelijken.

Zoo gij Hem volgt werwaarts Hij u leidt, al gaat de weg ook soms door bange barensweeën; dan neemt Hij de verwerkelijking van 't door u aanschouwde ideaal voor Zijne rekening.

In zijn gemeenschap vloeit u de Geest, en met den Geest de levenskracht toe, waaruit zijn eigen leven was te verklaren; en waardoor gij, in uwe mate, volmaakt wordt, gelijk Hij, op aarde volmaakt is geweest.

XIX.

VOLMAAKT GELIJK UW VADER. (I).

Matth. 5: 48. Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.

In dit woord beschrijft ons Heer het christelijk leven, Gij kunt u geen beter, geen duidelijker, geen volkomener beschrijving er van denken. Hij doorschouwde dit leven tot in zijn diepsten grond. Het lag naakt en open voor zijn blik. Het had voor Hem geen raadselen. 'tWas voor Hem doorzichtig, als de doorzichtigheid zelve. Hij was de volkomene tolk van dit leven.

Van waar deze heldere aanschouwing? Van daar dat dit leven zijn eigen leven was. Hij kende dit leven door en door, omdat Hij zichzelve door en door kende.