is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat God Schepper is, daarom is Hij Hoofd en Heer der schepping, en kan Hij het schepsel dat van zijne bestemming is afgeweken weer herscheppen en vernieuwen.

Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem — en Hem alleen — zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen!

Gij wordt niet geroepen om God in zijn scheppend alvermogen na te volgen, maar in de zedelijke eigenschappen die Hij als Schepper en Verlosser openbaart.

En hoe meer gij Hem hierin gelijk wordt, en in Zijn Beeld uw beeld, en in Zijn Wezen uw wezen erkent; des te klaarder schijnt in u het licht, waarbij God Zijne eigene verhevenheid boven alle schepselen aanschouwt; des te ootmoediger buigt gij u neder voor Zijne hooge majesteit; des te kinderlijker spreekt gij den heiligen Vadernaam uit.

Wat u ten hoogste verheft, dan buigt u tevens ten diepste neder. En 't is in de diepten des ootmoeds, dat de Vader en de Zoon bij u komen wonen, en dat Gods Vader — en uw kinderhart in liefde, al inniger in één worden gestrengeld.

Dan vervult de Vader, in uwe mate, aan u de bede des Zoons: „dat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader! in mij, en Ik in u; dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloove, dat Gij mij gezonden hebt. (Joh. 17 : 21).