is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, en des te beter in den geest, waarin Jezus haar uitsprak, deze bede bidden: „geef ons heden ons dagelijksch brood."

XXXVI.

VERLOSSING VAN DEN BOOZE.

Matth. 6 : 13. Verlos ons van den booze, want uws is het koningrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.

Laat mij met u spreken over den vasten bodem, waarop de bede rust om verlossing van den booze; al is het dat men vragen mag, of dit slot wel van de hand van Mattheus is.

Al neemt men aan, dat het door een latere hand aan 't gebed des Heeren is toegevoegd, geen woord laat zich denken, waarop de geloovige bidder, van eeuw tot eeuw, een hartelijker amen heeft uitgesproken.

Al spreekt men het niet uit, geen gebed kan met blijdschap worden gedaan, tenzij het gedragen wordt, door de gewisheid, dat het koningrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid Gode toebehooren.

Dit slot is voor 't gebed des Heeren wat het voetstuk is, dat de drager is van het beeld, waarmede het uit één steen is gehouwen.

De verzoeking door den booze is een ontzettende werkelijkheid. De Heiland verbergt dit voor ons niet. Geen wonder; want voor niemand is de verzoeking een ontzettender werkelijkheid geweest, dan voor Hem. Hij, onze Voorlooper en ons Hoofd, heeft de diepten des Satans tot op den bodem gepeild. Hij moest, meer dan iemand anders, worden verzocht.