is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI.

GODS RIJK EN GERECHTIGHEID. (II.)

Matth. 6 : 33. Maar zoekt eerst het koningrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen.

Hier is sprake van Gods koningrijk in ons, en niet van Gods koningrijk, zoo als het eens in zijn heerlijkheid de koningrijken der aarde, vervangen, en die in zich opnemen zal. (Openb. 11:15).

In ons openbaart het zich als „vrede, gerechtigheid en blijdschap door den Heiligen Geest." (Rom. 14 :17).

Deze gerechtigheid en vrede en blijdschap zijn één met het eigenaardige leven, dat eigen is aan 't koningrijk des

Vaders in ons.x)

'tls het leven van 't kind des hemelschen Vaders; niet van den vreemdeling, die Hem niet kent, of van den knecht, die niet één is met Hem.

Dit leven wordt hier des Vaders gerechtigheid, dat is de gerechtigheid, waartoe de Vader Zijne kinderen opleidt, genoemd.

Zijn koningrijk is een huisgezin, waarvan Hij de Vader is, en waarin Hij de kinderen leert hoe zij wandelen moeten.

Dezen wandel beschrijft Jezus in de bergrede, in zijne tegenstelling tegen den wandel der farizeën en schiiftgeleerden.

Hij wil dat onze eerste zorg zijn zal, te wandelen, zoo

1) Waarschijnlijk is de rechte lezing: zoekt eerst Zijn (dat is: des Vaders) koningrijk en gerechtigheid.