is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

testaraentisch offer of priester zich bemoeiden, omdat zij verstonden dat Jezus Christus hun Offer en Priester was.

Wat leer en wij hieruit? Dat wij met de zaken van Gods Koningrijk zeer omzichtig moeten omgaan. Al wordt het ons duidelijk dat vele van de oude levensvormen voor altijd hunne kracht hebben verloren, en dat God bezig is nieuwe levensvormen te scheppen, dan mogen wij niet het oude met een ruwe hand aantasten, en onze overtuigingen aan anderen als een wet opleggen. Terwijl wij wandelen en werken en getuigen in 't licht dat in ons is opgegaan, moeten wij geduldig de betere toekomst inwachten die God door de verborgene werkingen Zijns Geestes voorbereidt, en te Zijner tijd door gewichtige gebeurtenissen tot stand brengen zal.

Die ongeduldig het oude afbreekt om het nieuwe naar zijn zin te stichten, of die naar 't oude dat voorbij is wil terugkeeren, die mat zich te vergeefs af. Hij bouwt een huis dat geen fondament heeft, en de proef niet verduren kan.

Jezus geloofde in den Heiligen Geest, die van stap tot stap de Zijnen in alle waarheid leiden zou, door ze al dieper in te voeren in de kennis van Hem, die de Vervuiler is van al 't onvervulde, de Voltooier van al 't onvoltooide. (Joh. 16 : 12—14). Laat ons geduldig, ootmoedig en vroolyk wandelen in 't geloof aan de leiding en de leering van den Heiligen Geest, die in de Gemeente des Heeren woont en werkt.