is toegevoegd aan uw favorieten.

De nood onzes tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord.

Door den Vertaler aangezocht, om dit geschriftje van een woord van aanbeveling te voorzien, doe ik dit gaarne, omdat de zaak, die er in verdedigd wordt, inderdaad van het uitnemendst gewicht moet worden geacht. En toch hoever is t er nog vandaan, dat de eenheid der geloovigen een feit is!

Geen kunstmatige eenheid door een voor alle aannemelijke en daarom niets zeggende formule, maar een eenheid door krachtig leven uit dezelfde bron voortvlietend.

Hoe noodig is dit tegenover de solidariteit van het koninkrijk der wereld! Hoe onmisbaar om niet vrome huichelaars te worden als wij bidden-. „Uw Koninkrijk kome

Zegene de Heer de lezing van dit boekje daartoe, opdat bij ernstig gebed om een vernieuwden Doop) van het vuur en de kracht des H Geestes dan ook de gemeenschap ivorde gezocht met wat van 7 zelfde huis is.

Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook tezamen wonen! Want de Heer gebiedt aldaar den zegen, en het leven tot in eeuwigheid. (Ps. 133).

Stadskanaal (0.) \v. C. MENSE.

Herv. pred.